Produktinformation

Klicka här för att se prislista.

 

Vi har Gourmetkvalitet på vårt  lammkött. Köttet är välmarmorerat, mört och välsmakande!

 

Lammen föds på vintern, på så vis kan vi leverera kött från påsktid till slutet av sommaren.

Nu har vi även lamm som föds i Maj och kommer att gå ute och beta hela sommaren och vara färdiga för slakt på hösten.Detta för att vi ska ha lammkött för leverans under hela året.


Lammen är av raserna Suffolk, Svensk finull, Texel och Oxford down. Som ger ett marmorerat och välsmakande kött.

Norrgårdens lamm är färdiga redan vid 4-6 mån (ca 45kg levande vikt) och det ger en mild lammsmak på köttet.

Vi säljer inga "gamla"lamm.

Friska och glada lamm växer fort och blir "biffiga".Mycket gourmetkött i lådan.

Vi transporterar lammen själva till slakteriet. Detta ger god djuromsorg, lugna och stressfria djur, och det är viktigt för att ge kött av bästa kvalitet.

Köttet hängmöras i kylrum. Efter mörningen styckas lammet enligt det
alternativ ni valt.

Lådan som du sedan får innehåller kött färdigt att tillaga eller frysa in.
Du betalar inget för ben och puts som går bort vid styckningen.

Den exakta vikten av köttet vet vi inte förrän köttet är styckat. Tidpunkt för leverans och det exakta priset ringer vi om.

Vi vill att du betalar kontant vid första leveransen, kända ansikten betalar mot faktura.